Pracovní zkušenosti 

(2009 - současnost) Webový konzultant a analytik na volné noze 

Webová analytika (audity nastavení webové analytiky, implementace Google Analytics prostřednictvím Google Tag Manageru, propojení Google Analytics s interními firemními systémy, propojení webů s reklamními systémy)

Zlepšování použitelnosti webů (expertní analýzy použitelnosti, inspirační analýzy, vyhodnocování dat z analytických nástrojů typu Google Analytics nebo HotJar, optimalizace rychlosti načítání stránek)

SEO a informační architektura webů (analýzy klíčových slov, optimalizace stránek na webu a jejich vzájemného uspořádání a propojení, optimalizace průchodu webem a indexace vyhledávači)

Konzultační podpora webových projektů malých a středních firem (strategie rozvoje internetových aktivit, pomoc při komunikaci s dodavateli)

(2009 - současnost) Analytik a konzultant - Optimio 

Optimalizace webů pro vyhledávače (analýzy klíčových slov, optimalizace obsahu a metadat stránek)

Linkbuilding (strategie získávání odkazů, hodnocení odkazových profilů webů, spolupráce s linkbuilderem)

Informační architektury webů (hierarchie a propojení stránek, navigace, filtrování a vyhledávání na webu, taxonomie)

Použitelnost webů a optimalizace konverzního poměru (expertní analýzy použitelnosti, inspirační analýzy, optimalizace rychlosti webu, vyhodnocování dat z analytických nástrojů, návrhy a testování změn)

Webová analytika (audity nastavení webové analytiky, implementace Google Analytics prostřednictvím Google Tag Manageru, propojení Google Analytics s interními firemními systémy)

Příprava reportů a dashboardů (návrh reportů, implementace dashboardů prostřednictvím Google Data Studio a Power BI)

(2008 - 2010) SEO analytik - Prague City Apartments 

Optimalizace portfolia webů pro vyhledávače
Správa PPC kampaní (Google Adwords)
Analýza návštěvnosti portfolia webů (Google Analytics)
Spolupráce při návrhu nové webové prezentace

(2008 - 2010) Specialista internetového marketingu - E-travel.cz 

Optimalizace pro vyhledávače
Strategie rozvoje a propagace portfolia webů Travel.cz
Správa obsahu portfolia webů

(2006 - 2007) Marketingový asistent - Memos Software 

Marketingová podpora vedení společnosti
Optimalizace firemního webu pro vyhledávače

Edit Page On Grav