Pracovní zkušenosti

(2009 - současnost) Webový konzultant a analytik na volné noze

 • Webová analytika (audity nastavení webové analytiky, implementace Google Analytics prostřednictvím Google Tag Manageru, propojení Google Analytics s interními firemními systémy, propojení webů s reklamními systémy)
 • Zlepšování použitelnosti webů (expertní analýzy použitelnosti, inspirační analýzy, vyhodnocování dat z analytických nástrojů typu Google Analytics nebo HotJar, optimalizace rychlosti načítání stránek)
 • SEO a informační architektura webů (analýzy klíčových slov, optimalizace stránek na webu a jejich vzájemného uspořádání a propojení, optimalizace průchodu webem a indexace vyhledávači)
 • Konzultační podpora webových projektů malých a středních firem (strategie rozvoje internetových aktivit, pomoc při komunikaci s dodavateli)

(2009 - současnost) Analytik a konzultant - Optimio

 • Optimalizace webů pro vyhledávače (analýzy klíčových slov, optimalizace obsahu a metadat stránek)
 • Linkbuilding (strategie získávání odkazů, hodnocení odkazových profilů webů, spolupráce s linkbuilderem)
 • Informační architektury webů (hierarchie a propojení stránek, navigace, filtrování a vyhledávání na webu, taxonomie)
 • Použitelnost webů a optimalizace konverzního poměru (expertní analýzy použitelnosti, inspirační analýzy, optimalizace rychlosti webu, vyhodnocování dat z analytických nástrojů, návrhy a testování změn)
 • Webová analytika (audity nastavení webové analytiky, implementace Google Analytics prostřednictvím Google Tag Manageru, propojení Google Analytics s interními firemními systémy)
 • Příprava reportů a dashboardů (návrh reportů, implementace dashboardů prostřednictvím Google Data (Looker) Studia a Power BI)

(2008 - 2010) SEO analytik - Prague City Apartments

 • Optimalizace portfolia webů pro vyhledávače
 • Správa PPC kampaní (Google Adwords)
 • Analýza návštěvnosti portfolia webů (Google Analytics)
 • Spolupráce při návrhu nové webové prezentace

(2008 - 2010) Specialista internetového marketingu - E-travel.cz

 • Optimalizace pro vyhledávače
 • Strategie rozvoje a propagace portfolia webů Travel.cz
 • Správa obsahu portfolia webů

(2006 - 2007) Marketingový asistent - Memos Software

 • Marketingová podpora vedení společnosti
 • Optimalizace firemního webu pro vyhledávače